Jehovas Vidner i USA
 
Fra begyndelsen til 1990'erne

1852 - 1884 1885 - 1909 1910- 1919 1920 - 1929 1930 - 1939 1940 - 1999
 

1852.02.16 Charles Taze Russell fødes <gd.1975.06.08/13>
1863 Russell bliver kompagnon i faderens forretning. <jv.43>
1868 Russell's er på dette tidspunkt på vej ind i en religiøs krise efter at have været medlem af Kongregationalist kirken og K.F.U.M. i nogle år. <jp.14> ‑ Han erklærer sig åbent for skeptiker, kasserer Bibelen og trosbekendelserne. <qm.277>
1869 Russell hører adventisten Jonas Wendell, og oplever begyndelsen til sin vækkelse. <gd.1975.06.08/12> <jv.43,44> ‑ <qm.277> sætter tidspunktet til 1870. Andre kilder sætter dog dette til 1868. <SIS/VII.58> <Pike.10> <Melton/leaders.242> <Melton/cults.62>
1870 Russell organiserer en studiegruppe på omkring seks personer i Pittsburgh. <gd.1975.06.08/13> <jv.44> <pike.11>; <wd.1994.05.01/24> siger at gruppen blev dannet i Allegheny.
1876.01 Russell modtager et eksemplar af The Herald of the Morning, udgivet af N.H. Barbour, Rochester‑gruppen <gd.1975.06.08/13> <qm.278> <wd.1955.03.15/90>
1876.Sommer Gennem en række møder mellem Russell og Barbour, lykkes det for Barbour at overbevise Russell om at Jesus usynlige nærværelse var begyndt i 1874. <jv.46‑7> <wd.1916.08.01/117>
1876.Sommer Pittsburg‑gruppen (m/Russell) er nu på godt 30 personer og beslutter sig for at forene sig med Rochester‑gruppen. <qm.278> (Tidspunktet "sommer" er sat ud fra oplysningen i wd.1916/117, mht. Russells møde med Barbour.)
1876.10 Russell bliver valgt til Pastor for gruppen i Pittsburgh. <wd.1950.10.15/316> [jv:54] siger at det først skete i 1882.
1877.01 Russell og Barbour beslutter sig for at gå sammen om at genoplive bladet Herald of the Morning, og de bliver begge medlemmer af redaktionskomitéen. (Bladet var gået ind på grund af svigtende abonnementer og manglende kapital.) <jv.47,131>
1877 Russell sammenkalder præsterne fra Allegheny og Pittsburg og fremsætter sine tanker, ligesom han opfordrer til at begynde at forkynde ordet på en ny måde. Men alle hans tanker bliver afvist. <jp.18>
1877 Russell begynder at afvikle sin forretning og begynder at virke som prædikant <gd.1975.06.08/14> Salget af hans forretningsinteresser indbringer Russell mere end 250.000 dollars. <wd.1955.04.01/105>
1877 Russell udgiver bogen "The Objekt and Manner of the Lord's Return" <jp.19> <jv.47>; andre kilder siger at det skete enten i 1873 <gd.1975.06.08/13> eller i 1876 <jp.15>. - [Penton:310/19] siger, at der ikke synes at findes nogle kopiér der er dateret tidligere end 1877, da en udgave var trykt i The Herald of the Morning (Barbour).
1877 Russell og Barbour udgiver i fællesskab "Three Worlds, and the Harvest of This World". <gd.1975.06.08/14> <jv.47> [Penton:19,311/26] påpeger imidlertid, at Barbour var alene om at skrive den, samt at Russell selv i tidlige udgaver af Zion's Watch Tower bekræfter dette. [Vagttårnet august 1916, side 117,118] siger også, at det var Barbour der var forfatteren, men at det var Russell der betalte de omkostninger, der var ved at udgive den.
1878.08 Begyndende uenighed mellem Russell og Barbour om forskellige lærespørgsmål, da Barbour ifølge Russell fornægter den genløsende værdi ved Kristi død. I setember udgaven af deres blad går Russell i rette med Barbour og der udvikler sig en strid mellem dem i de følgende måneder. <gd.1975.06.08/14> <jv.47>  I [wd.1916.08.01/119] nævnes det at striden omkring Barbour's holdning allerede begynder i foråret 1878, samt at striden reelt forløb i perioden juli til december.
1879 Russell møder Maria Frances Ackley i en af deres bibelstudiekredse, og bliver gift tre måneder efter at de har mødt hinanden. <jv.645>  <Rogerson:10>
1879 Man begynder fra dette år at afholde konventer i forbindelse med den årlige mindehøjtid i Pittsburg. <jp.33> Ligeledes begynder man nu kun at holde nadver én gang om året, den 14. nisan. <wd.1955.04.01/106>
1879.06 Russell bryder med Barbour, hvilket han meddeler ham i et brev af 22. maj 1878. <gd.1975.06.08/14> <jv.48,132>
1879.07 Første nummer af Russell's eget blad Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence. Russell bliver redaktør, ligesom der bliver 5 andre faste skribenter (J.H.Paton; W.I.Mann; B.W.Kieth; H.B.Rice; A.D.Jones). <gd.1975.06.08/14> <jv.48,121>
1879.10.09 George W. Stetson dør. <jv.45>
1879.11.01 I Watch Tower identificerer Russell ikke alene pavedømmet som system i den katolske kirke, som den berygtede skøge, en inddrager også andre kirkeretninger, for på den ene eller den anden måde at være involveret i verdslige anliggender. Han begynder at opfordre mennesker til at forlade kirkerne. <jv.52>
1879.12.28 George Storrs dør. <jv.46>
1880 Bladet Watch Tower for maj/juni oplyser at Russell vil begynde at rejse rundt for at følge op på den interesse der er blevet skabt ved hjælp af de skrifter som gruppen i Pittsburgh har udsendt. <jv.50>
1880 Russell og hans tilhængere opretter de første godt 30 menigheder, i Pennsylvanien, New Jersey, New York, Delaware, Massachusetts, Ohio og Michigan. <gd.1975.06.08/15> Russell besøger alle 30 menigheder. <jp.23>
1880 Watch Tower begynder at udgive traktaterne "Bible Student's Tracts", og fra 1891 blev de også kaldt "Old Theology Quarterly".<jp.25> <gd.1975.06.08/15> <jv.51>
1881 Russell skriver to brochurer (Tabernacle Teaching; Food for Thinking Christians) <gd.1975.06.08/15>
1881 Russell anmoder om, at alle møder der afholdes regelmæssigt skal indberettes.
1881.04 Der bliver lagt øget vægt på salget af sektens skrifter, og man søger nu 1000 personer (kolportører) til at rejse rundt og sælge disse. <jp.28> <jv.209>
1881 Zion's Watch Tower Track Society (Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylvania) oprettes. W.H.Conley bliver præsident og Russell sekretær og kasserer. <gd.1975.06.08/15> <jv.576>
1881.ultimo Russell sender to af sine tidligste medarbejdere til England og Skotland for at uddele traktater i London (100.000), Glasgow, Edinburgh, Dundee og Aberdeen (65.000). <jp.25>
1882.07.01 Russell gør op med treenighedslæren. <jp.22> <zwt.1882.07.01>
1884.12.15 Zion's Watch Tower Track Society indregistreres officielt som en korporation, for at gøre det lettere at modtage og anvende de bidrag der bliver modtaget. Der er på dette tidspunkt blevet oprettet et fond, »Tower Tract Found«, som er blevet knyttet til Watch Tower selskabet og det er gennem denne fond at pengene administreres. <gd.1975.06.08/15> <jv.210,342‑3>
  Zion's Watch Tower (85.01.01) sætter datoen for stiftelsen til 13. december. Ligeledes nævnes bestyrelsen for 1885: C.T. Russell (præsident); M.F. Russell (sekretær og kasserer); W.C. McMillan; W.I. Mann (Vice-præsident); J.B. Adamson; J.F. Smith. Til alle der har bidraget med mere end ti dollars til Tower Track Found, sendes et certifikat, hvor hver ti dollars giver én stemme ved generalforsamling.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at sende en mail: info@somet.dk

Oprettet: 8. januar 2014   #   Senest opdateret: 08. januar 2014