Jehovas Vidner i Tyskland
 
Fra begyndelsen til 2. verdenskrig

1891 - 1909 1910 - 1920 1921- 1923 1924 - 1930 1931 - 1934 1935 - 1945
 

1891 Russell foretager sin første Europarejse; han besøger bl.a. Berlin og Leipzig Efter turen udtalte Russell: "Vi fandt ..... intet der kunne opmuntre os til at håbe på en høst i (.....) Tyskland." [gd/1975 07 08/19] [jp/32] [yb.1974/67]
1897 Første udgave af Vagttårnet udkommer på tysk (Zions Wacth Turm und Verkündiger der Gegenwart Christi) i Allegheny, Pennsylvania. Assistent på bladet er Otto A Kötitz. På dette tidspunkt er de tre første tre bind af Millenial Dawn blevet oversat til tysk og trykt i USA. [yb.1974/67]
1897 Et boglager bliver etableret i Berlin, Nürnberger Strasse 66, under tilsyn af Margarethe Giesecke, som bl.a. forestod udsendelsen af Vagttårnet til bladets 500 abonnementer. [yb.1974/67]
1898 Da antallet af abonnementer og efterspørgslen ikke har levet op til de forventninger Russell havde, ændrer man den tyske udgave af Vagttårnet fra være månedligt til at udkomme hver tredie måned, blot med dobbelt så mange sider. [yb.1974/67]
1899 Boglageret i Berlin flyttes til Bremen W. [yb.1974/67]
1900 cirka Lauper (en repræsentant for Vagttårnsselskabet i Schweitz) kommer til området "Bergische Land" nord øst for Køln. [yb.1974/69]
1902 Man åbner et egentlig kontor i Elberfeld (Wuppertal) under ledelse af Henninges for at sikre en effektiv distribution og fastholde de opnåede resultater. [yb.1974/67]
1902 Cunow, en landmand og mejeriejer i området øst for Berlin kommer i kontakt med Bibelstudenterne, og danner grundlag for oprettelsen af en menighed der. [yb.1974/69]
1902 I Dresden bliver en menighed grundlagt da Miklick kommer i kontakt med Bibelstudenterne. [yb.1974/69] Denne menighed voksede så hurtigt, at den i 1920'erne var langt den største i Tyskland med mere end 1.000 medlemmer. [yb.1974/69]
1903 Russell er på sin anden Europarejse. Han åbner et kontor i Elberfeldt (på adressen Mirkerstraße 45 [wd/1903 10/8]) [gd/1975 08 08/13] [jp/33,43]
1903.10. Kötitz bliver sendt til Tyskland for at føre tilsyn med arbejdet, og Henninges bliver sendt til Australien på en særlig opgave. [yb.1974/67]
1904.01.01 Jehovas Vidner begynder deres aktiviteter i Tyskland.  Den tyske udgave af Vagttårnet bliver nu trykt i Tyskland, dog ikke på egne trykkerier, - dette begyndte først at ske fra juli 1923. [Helmreich/392] [yb.1974/92]
1905 Antallet af abonnementer på den tyske udgave af Vagttårnet er nu oppe på 1.000. [yb.1974/70]
1908 Kujath danner en mindre grupper i Berlin på 20-30 personer. [yb.1974/71]
1908 Bibelstudenternes kontor har nu adresse på Werterstraße 39, Barmen. [wd/1908 04/32]
1909.02.  Bibelstudenter i Saxony arrangerer det således, at Kötitz kan komme og holde seks foredrag for mellem 250 og 300 personer. [yb.1974/74]
1909 Bibelstudenternes kontor har nu adresse på Unterdörnerstraße 76, Barmen. [wd/1909 06/48]
1909 Russell besøger Tyskland. Efter et kort ophold i Hamburg tager han til Berlin. Han har her et kort møde med 50 til 60 Bibelstudenter inden han i Hohenzollern Hall taler til 500 fremmødte (400 var blevet afvist pga. mangel på plads). Senere taler han til 900-1.000 i Dresden og i Barmen var den omkring 1.000 der hørte ham tale. Samme dag var der i Bibelhuset i Barmen forsamlet 120 Bibelstudenter for at høre Russell tale. Han fortsatte herefter til Zurich, Schweitz, for at deltage i et 2 dages stævne. [yb.1974/75]
1909 Afdelingskontoret flytter til større faciliteter i Barmen. [yb.1974/74]
1909 Von Tornow slutter sig i menigheden i Berlin [yb.1974/71]
1909 Hermann Herkendell bliver vikar for Kötitz som rejsende tilsynsmand. [yb.1974/73]
   

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at sende en mail: info@somet.dk

Oprettet: 2. november 2004   #   Senest opdateret: 01. august 2012