Eksterne breve m.m.
Interne dokumenter
Løbesedler m.m.
Statistik og historie
Centrale tekster
Andre kilder
 
Formålet med jv.somet.dk
e-mail til jv.somet.dk
Se også somet.dk

Nyt & opdateringer

powered by FreeFind


Kilder uden for Jehovas Vidner


Jehovas Vidner under nazismen
Udvalgte bøger/artikler om Jehovas Vidner
Materialesamlinger


Watch Tower Movement


Der er tre grunde til at denne tekstsamling om Watch Tower Movement er fremlagt. For det første fordi det giver en baggrundsviden for en forståelse af nogle af de problemstillinger der lå til grund for den voldsomme forfølgelse af Jehovas Vidner  i Malawi og Mozambique i slutningen af 1960'erne og begyndelsen 1970'erne. For det andet som en kilde til en forståelse af, dels hvordan Jehovas Vidner har etableret og udviklet sig i det centrale og sydlige Afrika, dels isoleret set, hvordan de som trossamfund har indpasset sig i forhold til det etablerede samfund. Endelig som det tredje, indeholder flere af teksterne gode eksempler på, hvordan deres tro og lære har udviklet sig i visse område til lokale religiøse bevægelser, inspireret af, men adskilte fra Jehovas Vidner.

Udtrykket Watch Tower Movement er både en fællesbetegnelse for en lang række religiøse bevægelser der har sine rødder i Jehovas Vidner og et udtryk der dækker over Jehovas Vidners aktiviteter i Central- og Sydafrika i de første årtier af det 20'ende århundrede.

Assimeng, J.M.: Sectarian Allegiance & Political Authority: the Watch Tower Movement in Zambia, 1907-35.
Journal of Modern African Studies, Vol. 8 (1), side 97-112.
Cambridge University Press, London 1970

Banton, Michael: African Prophets
Black Africa, Is People and Their Culturs Today (edited by John Middelton)
The Macmillian Company Collier-Macmillian Limited, London
Reprinted from Race 5 (2), 1963:42-55

Cross, Sholto: Social History and Millennial Movements: the Watch Tower in South Central Africa
Social Compass, XXIV, 1977/1, side 83-95, London, 1977

Cross, Sholto: A prophet not without honour: Jeremiah Gondwe
African perspectices (Edited by Christopher Allen & R.W. Johnson), Cambridge, 1970

Cross, Sholto: The Watch Tower Movement in South Central Africa 1908-1948.
Oxford University, 1973

Gray, Richard: The Two Nations
Oxford University Press, London 1960

Hodges, Tony: Jehovah's Witnesses in Central Africa
Minority Rights Group, Report No. 29

 Hooker, J.R.: Witnesses and Watchtower in Rhodesias & Nyasaland
Journal of African History, VI, I, pp.91-106
Cambridge at the University Press, Cambridge, 1965

Hunter, Monica: An African Christian morality
Africa 10 (3), pp. 265-292.
London University Press, London 1937

Jahn, Janheinz: Through African doors: experience and encounters in West Africa.
Faber and Faber, London 1962

Jubber, Ken: The Persecution of J.W. in Southern Africa
Social Compass, XXIV, 1977/1, side 121-134, London 1977

Linden, Ian: John Chilembwe and the new Jerusalem
Journal of African History, vol. 12, hæfte 4, London 1971

Long, Norman: Social Change and the Individual
Manchester University Press, London 1968

Ranger, T.O.: Revolt in Southern Rhodesia 1896-7
Heinemann, London 1967

Ranger, T.O.: The African Voice in Southern Rhodesia 1898-1930.
Heninemann, London 1970

Ranger, T.O. & John Weller: Themes in the Christian History of Central Africa
Heinemann, London

Shepperson, George: Nyasaland and the Millennium
Black Africa, Is People and Their Culturs Today (edited by John Middelton)
The Macmillian Company Collier-Macmillian Limited, London
Reprinted from Sylvia L. Thrupp (editor), Millennium Dreams in Actions:
Essays in Comparative Study
(Comparative Studies in Society and History Supplement II), The Hague,
Mounton, 1962

Van Onselen, Charles: Chibara: African mine labour in Southern Rhodesia,1900-1933.
Pluto Press, London 1976

Willis, R.G.: Kamcapa: An Anti-Sorcery Movement in South-West Tanzania
Journal of the International African Institute, Vol. 38 (1), side 1-15
Oxford University Press, London 1968

 


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du
velkommen til at sende en mail: info@somet.dk

Oprettet: 6. august 2004   #   Senest opdateret: 05. januar 2014