Eksterne breve m.m.
Interne dokumenter
Løbesedler m.m.
Statistik og historie
Centrale tekster
Andre kilder
 
Formålet med jv.somet.dk
e-mail til jv.somet.dk
Se også somet.dk

Nyt & opdateringer

powered by FreeFind


Kilder uden for Jehovas Vidner


Watch Tower Movement
Jehovas Vidner under nazismen
Udvalgte bøger/artikler om Jehovas Vidner


Materialesamlinger


Denne side er tiltænkt en række samlinger af oplysninger der er samlet i temaer, samt en flere udkast til manuskripter til bøger og hæfter, som jeg har valgt at stille til rådighed for andre.

Materialer er enten ikke og kun i begrænset omfang bearbejdet, men det er mit håb at det kan være til gavn for andre, som ønsker viden om og indsigt i Jehovas Vidner.

 • En profet har været i blandt os

  Intentionen med denne planlagte udgivelse var at lave en beskrivelse af, hvilke trosforestillinger Charles Taze Russell havde, samt hvordan han blev opfattet af sine tilhængere.

  Endvidere, at foretage en beskrivelse af den ændrede opfattelse og fremstilling af Russell der er sket efter hans død. Endelig den omstændighed, at de fleste Jehovas Vidner i dag ikke er bekendt med de forandringer deres tro har været igennem.
   

 • Jehovas Vidner og deres bibel

  Den oprindelige tanke bag denne udgivelse var at lave en samling af skriftsteder fra både Det nye Testamente og Det gamle Testamente, med det formål at anskueliggøre, hvorfor Jehovas Vidners bibeloversættelse bør læses med visse forbehold.

  En gennemlæsning af oversættelsen har dog vist, at der flere steder er foretaget ændringer, som er i direkte strid med de tekster der ligger til grund for denne oversættelse. Dette er ikke uden betydning for den troende og dennes opfattelse af hvad Bibelen siger de steder, hvor der er afvigelser, hvorfor der er grund til at være opmærksom på dette.
    

 • Jehovas Vidner - monoteister eller polyteister?

  Hensigten med tekst var at give et indblik i og en beskrivelse af fundamentet for den åndelige virkelighed hvori og hvormed Jehovas Vidner lever og deres opfattelse af Gud og Jesus, samt et indtryk af forskellen mellem Jehovas Vidner og den kristne tro, når det gælder Guds-forståelse.


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du
velkommen til at sende en mail: info@somet.dk

Oprettet: 26. august 2012   #   Senest opdateret: 05. januar 2014